Budowanie kultury komunikacji
w Twojej firmie

Skuteczne zarządzanie komunikacją i przepływem informacji w firmie.
Video Placeholder

Po czym poznasz, że to tematyka dla Twojej firmy:

Masz wrażenie, że zlecone zadania nie są rozumiane przez Twoją kadrę
Komunikacja jest czymś trudnym lub frustrującym
Pracownicy działów, które z sobą współpracują mają problemy z komunikacją dotyczącą spraw zawodowych
Zespół nie chce się integrować lub uczestniczy biernie w team meetingach
Masz poczucie, że “pracownicy nie komunikują” szczerze swoich odczuć lub potrzeb 
W firmie pojawiają się plotki

Czym jest
kultura komunikacji?

To zestaw zasad, standardów, narzędzi i sposobów zarządzania w firmie, ukierunkowany na dbanie o przepływ komunikacji we wszystkich kierunkach w Twojej firmie. Czyli są to zarówno techniki i metody prowadzenia spotkań, stosowane narzędzia (kanały) komunikacji, uczestnictwo w komunikacji firmowej jak i udzielanie informacji zwrotnej w codziennej współpracy wśród pracowników i kadry zarządzającej.
12 506 $/osobę
Tyle średnio tracą amerykańskie firmy ze względu na niewłaściwe zarządzanie komunikacją
82%
managerów w USA twierdzi, że nie ma problemów z komunikacją

Korporacje to mają i to działa - Ty też możesz to mieć!

Podobnie jak w naszych usługach szkoleniowych, badanie rozpoczynamy zawsze od diagnozy potrzeb Twojej firmy - by dopasować usługę do specyfiki Twojej branży, ludzi tworzących Twoją firmę i problemów, z jakimi się stykają. 

Diagnoza potrzeb

Adam umawia Cię na bezpłatne spotkanie przy kawie (zarezerwuj sobie do 1,5 h) podczas którego spotykasz się z naszą psycholog biznesu - Magdą. Celem spotkania jest określenie tematyki, problematyki i celów potencjalnej współpracy. Podczas diagnozy potrzeb przede wszystkim rozmawiacie - Ty opowiadasz,  Magda opowiada Ci o badaniu, jego elementach i wzajemnie zadajecie sobie pytania.

Gdzie odbywa się diagnoza potrzeb? Wybierasz Ty.
U nas w sali szkoleniowej
U Ciebie w firmie
Online

Projektowanie usługi

Na tym etapie Magda przechodzi do etapu projektowania (do 3 dni roboczych) oferty dla Twojej firmy z określeniem celów, zakresu badania, które możemy dla Ciebie przeprowadzić. Ofertę przesyłamy Ci mailem.

Badanie i raport

W badaniu zależy nam przede wszystkim na udziale jak największej liczby osób - nawet całej firmy. Prowadzimy badanie ilościowe i jakościowe - w badaniu ilościowym wskazujemy wybraną grupę do badania (CAWI - ankiety elektroniczne oraz ustrukturyzowane wywiady pogłębione ze wskazanymi osobami). Celem badania jest identyfikacja wyzwań, problemów i obszarów rozwoju a także wypunktowanie mocnych stron i atutów Twojej firmy w zakresie zarządzania informacją i komunikacją w firmie oraz określenie rekomendacji do wdrożenia, tak, by dystrybucja informacji w Twojej firmie odbywała się zgodnie z potrzebami biznesowymi i dobrobytem i efektywnością pracowników.

Tematyka, którą poruszamy to, przykładowo:
poczucie doinformowania, ocena wybranych narzędzi online i offline do komunikacji w firmie i rekomendacje zarządcze (i in.).

Na podstawie badania, Magda przeprowadza analizę i tworzy dla Ciebie szczegółowy raport opisujący precyzyjnie otrzymane wyniki, kończący się rekomendacjami zarządczymi i planem wdrożenia, dzięki czemu będziesz wiedzieć, w jakiej kolejności rozwijać kompetencje lub wdrażać nowe rozwiązania (np. nową formę spotkań lub szkoleń). Odbywa się warsztat, podczas którego omówimy wyniki, rekomendacje i plan wdrożenia, dzięki którym dostaniesz opracowaną koncepcję wdrożenia kultury komunikacji w Twojej firmie.

Z czego składa się raport?
Szczegółowe wyniki badań
U Ciebie w firmie
Plan wdrożenia

Wsparcie we wdrożeniu

Oferujemy Ci wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji z raportu poprzez doradztwo, organizację szkoleń i wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji Twojej kadry zarządzającej. O naszych szkoleniach dowiesz się więcej klikając tutaj.

Utrwalenie zmiany

Na przestrzeni do pół roku od zakończenia wprowadzanych zmian przeprowadzamy rozmowy lub ankiety wśród wybranych przedstawicieli Twojej kadry, ponadto pracujemy w formie aktywnej obserwacji uczestniczącej naszej trenerki (training on the job) poprzez obserwację team meetingów, spotkań projektowych, exposé Zarządu, rozmowy z kadrą zarządzającą nad bieżącymi wyzwaniami komunikacyjnymi (wraz z udzieleniem feedbacku) w Twojej siedzibie (raz w miesiącu przez określony czas).

Przełóż swoje zadowolenie na Twój zespół

Spraw, aby Twoja wizja stała się również ich wizją!
Zacznij zmianę
Jak przygotować się do diagnozy potrzeb?
Poznaj nasz sposób
Jak pracujemy i kim jesteśmy?
Poznaj nasze szkolenia